Metoda Robina McKenziego

Metoda Robina Mckenziego

Metoda diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa opracowana przez Robina McKenziego zyskuje ogromną popularność na świecie, a także w Polsce.
Opiera się głównie na znajomości wzorców bólowych i ich zachowania. Daje możliwość określenia pochodzenia bólu, poziomu, z którego jest wyzwalany i umiejscowienia wewnątrzdyskowego uszkodzenia.
Jest metodą nieinwazyjną, pozwalającą na właściwą klasyfikację pacjenta ze względu na charakter bólu i zastosowanie właściwej terapii.

Istotnym elementem metody jest profilaktyka nawrotów dolegliwości kręgosłupa realizowana poprzez nauczenie pacjenta wykonywania czynności ruchowych (w trakcie siedzenia i stania) z właściwym ustawieniem kręgosłupa przy dużym obciążeniu. Spośród wielu procedur stosowanych na odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa prezentuję:
Manualną korektę dekompensacji, t. j. przesunięcia tułowia względem miednicy w płaszczyźnie czołowej. Omawiana procedura składa się z dwóch części:
W pierwszej koryguje się dekompensację tułowia, a następnie odtwarza Lordozę. Istotą prawidłowego ustawienia kręgosłupa jest złagodzenie, a następnie eliminacja bólu.