Metoda W.P. Ackermanna

Chiropraktyka jest skuteczną pomocą w leczeniu nabytych przemieszczeń kośćca. Twórca metody głównie zajmuje się problemem nabytym w dzieciństwie, nie leczonym przemieszczeniem kręgosłupa i wszystkimi tego następstwami.

Kręgosłup uzależniony jest od swojej podstawy – kości krzyżowej, dwóch kości miedniczych. Ich położenie względem siebie ma decydujące znaczenie dla zdrowia człowieka, może doprowadzić do stanów patologicznych. Ukośnie ustawiona miednica powoduje wadliwe ułożenie całego kręgosłupa. Dla regulacji nerwowej całego ciała ważne jest, aby podstawa czaszki prawidłowo spoczywała na pierwszym kręgu szyjnym oraz by pierwszy i drugi krąg znajdowały się w prawidłowym położeniu względem siebie.