Technika 1

Rehabilitacja białystok

Na drugi krąg szyjny zrotowany w prawo lub w lewo.

Przemieszczenie to może spowodować poważne skutki dla funkcji życiowych organizmu, jak: oddychanie, krążenie, ciśnienie. Korekcja drugiego kręgu szyjnego dokonywana poprzez manipulację na łuku tego kręgu przywraca prawidłowe jego położenie